Altaica

O projektu

Jsme dobročinný spolek / nezisková organizace, jehož hlavním cílem je podpora záchrany populace amurského tygra ( nazývaného také ussurijský) ve volné přírodě. Název Altaica je odvozen od latinského pojmenování tohoto poddruhu (panthera tygris altaica).

Předmětem naší hlavní činnosti je pomoc záchranné stanici pro amurské tygry a další ohrožené druhy zvířat PRNCO Tiger center. Zařízení je umístěno nedaleko vesnice Alekseevka, 80km od hlavního města Přímoří – Vladivostoku.

Mezi naše další aktivity patří pořádání akcí pro veřejnost, jejichž cílem je především zvyšování povědomí o ochraně amurských tygrů. Jedná se o přednášky, které obsahují  prezentaci návštěvy Přímoří a ukázky práce ruských ochranářů,  doprovázeny fotografiemi a videi. Přednášky pořádáme pro širokou veřejnost, například v kulturních domech, ale také pro školní kolektivy. V případě zájmu jsme za dobrovolný příspěvek ochotni přijet téměř kamkoliv.

Přednáška v obci Nechvalín
Přednáška v dětském domově ve Strážnici

Zakladatel spolku, Jura Hlásenský strávil v roce 2018 na stáži v Přímoří 2 týdny.  Když na vlastní oči poznal význam záchranné stanice a zároveň nelehké podmínky jejího fungování, rozhodl se začít věnovat podpoře tohoto centra a ochraně amurského tygra jako poddruhu. Jeho myšlenka a zapálení pro věc se lidem líbila a dala vzniknout našemu spolku. Od té doby už proběhla řada aktivit. Mezi stěžejní patří Běh pro tygry.  Dále oslava Mezinárodního dne tygrů, která probíhá v areálu Zoologické zahrady  Hodonín 29. července. Obě akce jsou kromě osvětové činnosti spojeny také s prodejem propagačních předmětů. Výtěžek z prodeje předmětů putuje společně ze ziskem ze startovného z Běhu či dalších dobrovolných příspěvků, přímo záchranné stanici. 

Běh pro tygry 2019

V roce 2020 byla z důvodu covidových opatření  akce Běh pro tygry odložena až na letošní rok. Virtuální běh pro tygry 2021.

Kromě pomoci ruské záchranné stanici, bychom se rádi soustředili také na naši přírodu. Konkrétně jsme si jako spolupracující organizaci vybrali Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka , působící v Pardubickém kraji.  Toto zařízení slouží především k záchraně volně žijících druhů a jejich následnému návratu zpět do volné přírody. To se stanici daří v průměru u 52% přijatých jedinců, jako řada dalších ochranářských organizací se však potýká především s nedostatkem finančních zdrojů.