Altaica

Cíl naší podpory

Stěžejním cílem naší činnosti je pomoc meziregionální veřejné organizaci TRNGO Tiger center. Jedná se o záchrannou stanici pro volně žijící živočichy Dálného východu Ruska z nichž je celá řada zapsána v Červené knize ohrožených druhů. 

V jejich péči je v závislosti na tom o které se jedná roční období často až několik desítek zvířat. Starají se o ptačí handicapy po úrazech, či ptáčata která přišla o rodiče. Jmenovitě jde velmi často u dravců o sovy, sokoly, orly,  u jeřábů o jeřáby daurské a mandžuské. Opakovaně o Dálněvýchodní čápy.

U šelem jsou to především medvědi ušatí, na kterých dochází velmi často k pytláctví z důvodu poptávky po částech jejich těl v nedaleké Číně pro produkty čínské medicíny. Po upytlačených rodičích zůstavají osiřelá medvíďata, která právě končí v oné záchranné stanici. Jen za rok 2020 jich zde odchovali do dospělosti 19 v úspěšném repatriačním programu, a 100% jich vrátlili zpět do přírody. Objevují se zde divoké kočky, či rysové, jak dospělí jedinci, kteří ze zotavuji po zranění, tak opět osiřelá mláďata. Nejcenějšími zvířecími svěřenci, které mají v místním centru v péči jsou však amurští tygři, či ještě vzácnější levharti mandžuští. Jedná se opět o osiřelá mláďata, či zraněné dospělé jedince postřelené od pytláků nebo po srážce s automobilem apod.. 

Jejich repatriační program má unikátní úspěšnost. Je to mimo jiné díky tomu, že veškerá péče o zvířata probíhá distančním způsobem u kterého nevzniká kontakt s člověkem a nevytrácí se tedy přirozená plachost. Vlastní zařízení s výběhy je cca 2 km vzdáleno od monitorovacího centra. Ke kontaktu se zvířaty dochází pouze v nejnutnějších případech a je tak činěno s maximálním ohledem, aby se necítilo zvíře zahnáno do úzkých a obava z člověka se tímto neměnila v nežádoucí agresi vůči němu. Po celou dobu co zde práce probíhá, činnost se nahrává a chování šelmy se následně analizuje. Stejné je to i s krmením, které probíhá vždy živými zvířaty a vyhodnocuje se schopnost lovit a v budoucnu se tudíž uživit v přírodě. Celý program na mě udělal neskutečný dojem. Je tvořen skutečně s maximální snahou o zachování přirozených návyků. 
Např. i u 3 měsíčního tygřího kotěte u kterého považovala řada odborníků za nemožné jej repatriovat. Opak byl však pravdou a zmíněná tygřice je nejen zpět v přírodě, ale má již i koťata a její návrat do přírody je tudíž završen se 100% úspěchem. 

Další činností, které se záchranná stanice věnuje je monitoring výskytu především tygrů na území Přímořského kraje. Dále je to řešení či podílení se na řešení konfliktních situací mezi volně žijícími živočichy a člověkem.

V neposlední řadě je třeba mezi jejich aktivity zmínit osvětovou činnost mezi veřejností. Jedná se jak o besedy s lidmi žijícími v regionech kde tygr žije nebo zde byl v minulosti a nyní se sem opětovně vrací. Nedílnou součástí je také práce s mládeží ve školách.

Pozitivních výsledků, které jejich skutečně dobře odvedenou práci provází je celá řada. Vše je součástí prezentace návštěvy v Rusku, která trvá asi 90 min. Za dobrovolný příspěvek, který následně věnujeme stanici jsme ochotni přijet téměř kamkoliv. Na konci roku 2021, nejpozději záčátkem roku 2022 chceme návštěvu Přímoří zopakovat. Chtěli bychom vidět větší část Přímoří než minule. Chceme více točit a fotit, jelikož je naším cílem vytvořit lepší výstup z celé návštěvy než v roce 2018, což by nám měla zaručit účast Patrika Bieguna, který je naším členem a věnuje se této činnosti profesionálně. Po návratu vytvořit dokument, který lidem poskytne jakousi zpětnou vazbu po tom co např. přispěli na pomoc těmto ochráncům přírody.